Welkom - Welcome - Wilkommen

Het getij voorbij; Veere na de Watersnood

VaarzonMorel_03Op 12 maart opent in het Stadhuis onze nieuwe wisselexpositie: Het getij voorbij; Veere na de Watersnood.

Na de watersnoodramp van februari 1953 besloot de Nederlandse regering de zeegaten in de Zeeuwse Delta te sluiten. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kregen beeldende kunstenaars opdracht deze imposante waterwerken in beeld te brengen. In deze intieme tentoonstelling zijn verschillende schilderijen samengebracht. Ze geven u een beeld van deze imposante werkzaamheden. De werken tonen u hoe het was en dat Veere nu nog steeds een schilderachtige stadje is, maar nu zonder eb en vloed.

Bij de expositie draait ook de prachtige film van Joop Span die hij over deze bijzondere periode in de Veerse en Zeeuwse geschiedenis maakte.

Hier leest u meer over deze tentoonstelling.

Het getij voorbij; Veere na de Watersnood

SCHÜTZ

Schütz

Van 12 maart tot en met 7 augustus is de tentoonstelling ‘ ‘Het getij voorbij; Veere na de Watersnood’ in Museum Veere te zien. Onderdeel van de tentoonstelling is de prachtige film die Joop Span over dit onderwerp maakte.

Na de watersnoodramp van februari 1953 besloot de Nederlandse regering de zeegaten in de Zeeuwse Delta te sluiten. Het eerste zeegat dat gesloten zou worden was het Veersegat, de open verbinding van het schilderachtige stadje Veere met zijn levensader de Noordzee. Door deze ingreep zouden eb en vloed voorgoed verdwijnen en de visserij, een belangrijke bron van inkomsten, ophouden te bestaan. Veel Veerenaren zouden, dacht men, hierdoor brodeloos worden en een ongewisse toekomst tegemoet gaan. ‘Een dijk zonder sluis is voor Veere een kruis’, was een toen veel gehoord credo.

BERSERIK VV_1044

Berserik

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kregen beeldende kunstenaars opdracht deze imposante waterwerken in beeld te brengen. In Holland kregen o.m. de kunstenaars Harry van Kruiningen (1906-1996), Herman Berserik (1921-2002), Friso ten Holt (1921-2010) en Toon Wegner (1926-2010) opdrachten.

In Zeeland gaven de provincie en Rijkswaterstaat o.m. opdrachten aan Wim Vaarzon Morel jr. (1931), Antoine Mes (1927) en Joop Dam (1933-1997).

Met deze intieme expositie krijgt u een beeld van deze imposante werkzaamheden door het oog van de bovengenoemde kunstenaars. De schilderijen tonen u hoe het eens was en dat Veere nog immer een schilderachtige stadje is, maar nu zonder eb en vloed.

KOETS_00

Koets