Welkom - Welcome - Wilkommen

Vrienden

Stichting Vrienden van het Museum Veere

Ruim tweehonderd donateurs dragen ons museum een warm hart toe. Als ‘Vriend van het Museum Veere’ steunt u de activiteiten van het museum en draagt u bij aan belangrijke aankopen, restauraties of andere investeringen waarvoor het museumbudget niet toereikend is.  Voelt u zich verbonden met het Museum Veere en zijn collecties? Word dan nu Vriend van Museum Veere.

Aanmelden
Bezoekt u regelmatig het museum en voelt u zich betrokken bij onze organisatie? Sluit u dan nu aan bij onze Vereniging en word ook Vriend! Klik op de button hiernaast om aan te melden.

Als dank voor deze steun, geniet u als Vriend van bijzondere voordelen, zoals:
– Gratis toegang tot beide locaties van het Museum Veere
– Welkom bij Vriendenavonden en speciale activiteiten

Bijdrage
U kunt de stichting op verschillende manieren steunen:
– Vriend voor € 20,-
– Vriend met partner/introducé voor € 30,-
Uw donatie is telkens per jaar tot wederopzegging. Tussentijds opzeggen en de Vriendschap beëindigen is mogelijk zonder extra kosten.

Periodieke gift in geld
Door het opstellen van een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” is het mogelijk het te schenken bedrag voor 100% af te trekken bij de belastingaangifte zonder dat een drempelwaarde geldt. Elk bedrag is mogelijk waarbij de minimum periode 5 jaar is. De overeenkomst kan simpelweg gemaakt worden tussen de schenker en de ontvanger, de Stichting Vrienden van het Museum Veere. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij het secretariaat via vrienden@museumveere.nl.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrieven (maart 2024december 2023september 2023juni 2023maart 2023december 2022 – september 2022 –  juni 2022 – maart 2022december 2021oktober 2021augustus 2021maart 2021 – december 2020 – oktober 2020 – mei 2020 – november 2019 – juli 2019februari 2019)

Bestuur
Het bestuur van de Stichting vergadert met regelmaat met het museumbestuur over het huidige en toekomstige beleid.Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende onbezoldigde bestuursleden:

A. (ArndJan) J.P. van Wijk – Voorzitter

J. (Janneke) M. Oving – De Boer – Secretaris
J. (Anneke) M. Zijder

veld – De Wolff – Penningmeester
J (Jan) Louwerse – Lid

Het secretariaatsadres is:
Stichting Vrienden van Museum Veere
Wagenaarstraat 12
4351 BC VEERE

Stichting Vrienden van het Museum Veere is ANBI-genoteerd.

Documenten

Jaarplan 2023
Jaarplan 2022

Jaarplan 2021
Jaarplan 2020
Jaarplan 2019

Financieel overzicht 2023
Financieel overzicht 2022

Financieel overzicht 2021
Financieel overzicht 2020
Financieel overzicht 2019