Welkom - Wilkommen - Welcome

Vrienden

Vrienden van het Museum Veere

Ruim 200 donateurs dragen ons museum een warm hart toe. Als ‘Vriend van het Museum Veere’ steunt u de activiteiten van het museum en draagt u bij aan belangrijke aankopen, restauraties of andere investeringen waarvoor het museumbudget niet toereikend is. Vanzelfsprekend worden onze vrienden warm onthaald. 

Stichting Vrienden van het Museum Veere

Voelt u zich verbonden met het Museum Veere en zijn collecties? Bent u benieuwd naar de activiteiten die het Museum organiseert? Draagt u het Museum Veere een warm hart toe? Word dan nu Vriend van het Museum Veere.

De Stichting ‘Vrienden van het Museum Veere’ steunt het museum ieder jaar met een donatie. Deze donatie vormt een veelbetekenende bijdrage aan de jaarlijkse begroting van Museum Veere en garandeert mede het behoud en kwaliteit van het museum.

Word ook vriend

Onze vrienden nemen bij ons een bijzondere plaats in en wij weten dat u in uw netwerk ambassadeur van ons museum bent. Daarom bieden wij u de volgende voordelen:

  • Uw persoonlijke vriendenpas
  • Gratis toegang tot beide locaties van het Museum Veere
  • Welkom bij Vriendenavonden en speciale activiteiten

Uw steun is belangrijk want mede dankzij u is het Museum Veere in staat extra activiteiten te organiseren, bijzondere aankopen te doen of waardevolle objecten te laten restaureren.

Vriendschap naar keuze
U kunt de stichting op verschillende manieren steunen:

  • Vriend voor € 20,-
  • Vriend met partner/introducé voor € 30,-

Uw donatie is telkens per jaar tot wederopzegging. Tussentijds opzeggen en de Vriendschap beëindigen is mogelijk zonder extra kosten.
De Stichting Vrienden van het Museum heeft de ANBI status (nr. 806 210 151).

Aanmelden als vriend
Vul het online formulier in, u krijgt zo snel mogelijk terugkoppeling. Heeft u nog vragen? Stuur een bericht naar vrienden@museumveere.nl en we komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Bijdrage
Al vele Vrienden hebben hun jaarlijkse bijdrage voldaan. Mocht u de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt hebben dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen op NL08 RABO 0335 0809 79. U kunt kiezen uit een Vriendenpas 20 of 30 euro.

Na overmaking van uw bijdrage ontvangt u onze Vriendenpas, waarmee u toegang heeft tot de vriendenavond en het hele jaar gratis het museum Veere kunt bezoeken.

Periodieke gift in geld
Door het opstellen van een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” is het mogelijk het te schenken bedrag voor 100% af te trekken bij de belastingaangifte zonder dat een drempelwaarde geldt. Elk bedrag is mogelijk waarbij de minimum periode 5 jaar is. De overeenkomst kan simpelweg gemaakt worden tussen de schenker en de ontvanger, de Stichting Vrienden van het Museum Veere. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij het secretariaat via vrienden@museumveere.nl.

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrieven ( maart 2022december 2021oktober 2021augustus 2021maart 2021 – december 2020 – oktober 2020 – mei 2020 – november 2019 – juli 2019februari 2019)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting vergadert met regelmaat met het museumbestuur over het huidige en toekomstige beleid. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende onbezoldigde bestuursleden:

A. (ArndJan) J.P. van Wijk – Voorzitter
J. (Janneke) M. Oving – De Boer – Secretaris
J. (Anneke) M. Zijderveld – De Wolff – Penningmeester
J (Jan) Louwerse – Lid

Het secretariaatsadres is:
Stichting Vrienden van Museum Veere
Wagenaarstraat 12
4351 BC VEERE

Stichting Vrienden van het Museum Veere is ANBI-genoteerd.

Documenten

Jaarplan 2022
Jaarplan 2021
Jaarplan 2020
Jaarplan 2019

Financieel overzicht 2021
Financieel overzicht 2020
Financieel overzicht 2019