Welkom - Welcome - Wilkommen

Veerse kunstenaarskolonie (1870-1970)

Na een periode van verval begonnen De Schotse Huizen aan het einde van de negentiende eeuw weer een belangrijke rol te spelen in het Veerse culturele leven. Kunstverzameler Albert Ochs maakte er een ontmoetingsplek voor kunstenaars van.

Kunstenaars in Veere

In de 19e eeuw ontdekten de eerste (Belgische) kunstschilders het pittoreske en verstilde stadje Veere, met zijn prachtige stadhuis en zijn imposante kerk, de kade met zijn oude koopmanshuizen en de altijd in beweging zijnde vissershaven. Al snel vestigde zich een aanzienlijk aantal kunstenaars in het stadje. Het hoogtepunt van deze internationaal georiënteerde kunstenaarskolonie lag tussen 1900 en 1940. Het einde werd ingeluid met de sluiting van het Veerse gat in april 1961. Veere was voorgoed van haar artistieke levensader, de zee met haar eb en vloed, afgesloten. De kleurrijke vissersvloot, dagelijks een bron van inspiratie, werd vervangen door saaie recreatievaart. Met het overlijden van de Veerse Joffer Sáriká Góth (1900-1992) kwam een einde aan de oorspronkelijke Veerse kunstenaarskolonie. Nu, aan het begin van de 21e eeuw, woont er weer een tiental beeldende kunstenaars binnen de oude Veerse stadsgrenzen. Een hoopgevend begin voor een ‘nieuwe’ Veerse kunstenaarskolonie.

Schotse Huizen ontmoetingsplek voor kunstenaars

Het rechterpand van De Schotse Huizen ‘In de Struijs’ werd in 1896 gekocht door de Engelse mecenas en kunst-verzamelaar Albert Lionel Ochs (1857-1921). Samen met zijn dochter Alma (1889-1987) maakte hij er een ontmoetingsplek voor kunstenaars van. Totdat Alma zich rond de Tweede Wereldoorlog terugtrok in Engeland, vormde dit deel van De Schotse Huizen een belangrijk podium waar de in Veere gevestigde kunstenaars hun werk tentoon konden stellen.

Hernieuwde aandacht

Museum de Schotse Huizen besteedt met regelmaat door middel van wisselexposities aandacht aan deze zo goed als vergeten internationale kunstenaarskolonie. Ook willen wij de traditie van culturele ontmoetingsplek in ere houden, door de huidige Veerse kunstenaars uit te nodigen hier te exposeren. Maar ook de ‘oude meesters’ vereren ons nog met een bezoek. Zo konden de gasten tijdens de opening van de streekdrachtexpositie in 2012 beeldend kunstenaar Wim Vaarzon Morel als vanouds zien schetsen.

Lees meer over de Veerse Kunstenaarskolonie in het artikel ‘Heel de wereld trekt naar Veere’.