Welkom - Welcome - Wilkommen

Blog 4 – Het eerste Luusterloopje

Een van de karakteristieke eigenschappen van een plek is het geluid of de afwezigheid ervan. Welke geluiden horen bij Veere? In de winter is Veere zo heerlijk stil. Dan is juist de afwezigheid van geluid zo bijzonder. En wat er dan wel gebeurt, is dat je geluiden hoort die overal zijn, maar nooit opvallen, zoals stappen op de bobbelkeien of het geklots van water. In Museum Veere is het op zolder zo spannend wanneer het stormt, dan hoor je wind echt gieren om en zelfs door de kieren van het dak. Geluid maakt dat je je prettig voelt of waarschuwt je voor gevaar. Een ruimte waaruit elk geluid verbannen is, is onwerkelijk, zelfs wanneer je van stilte houdt.

In de zomer kan het geluid irritant zijn wanneer de ene motor na de andere over de Kaai dendert. Het vrolijke gebabbel op de jachtjes in de haven en op de terrassen kan juist een prettige ontspannen sfeer teweegbrengen.

In het geluiden-atelier gaan we een soundscape maken van Veere. Iedereen kan meedoen, wel een telefoon meenemen waarop je een geluid kunt opnemen.

Het atelier start om 14.30 uur.

Theo Rietveld en Piet Hersbach zijn de afgelopen weken druk geweest om een aantal geluiden vast te leggen en om verhalen van Verenaren en mensen die er werken op te nemen. Dit is alles samengebracht in een ‘Luusterloopje’, een podwalk voor mensen die de Zeeuwse taal niet machtig zijn.

Luister vast naar de trailer van de Luusterloopje. De presentatie van de Luusterloopje is om 16.30 uur. Remco van Schellen, als omroeper werkzaam bij Omroep Zeeland en gespitst op klanken, luistert als eerste.

Opgeven via de website van Museum Veere > Verlangen naar Veere.

De trailer luister je hier.