Welkom - Welcome - Wilkommen

Openingsuren november

Openingsuren TIP
Het Toeristisch InspiratiePunt in Museum Veere sluit voorlopig gedurende de weekdagen. In elk geval zolang de -beperkte- lockdown duurt. Het aantal bezoekers is sinds de oproep van de Overheid tot sociale soberheid, gekelderd. Via toerisme@museumveere.nl zullen we iedereen zoveel mogelijk van de benodigde informatie over Veere voorzien. Gedurende het weekeinde is zowel het museum als het toeristisch informatiepunt geopend.