Museumweek 3 tot en met 9 april

Vrienden

Vrienden van het Museum Veere

Ruim 200 donateurs dragen ons museum een warm hart toe. Als ‘Vriend van het Museum Veere’ steunt u de activiteiten van het museum en draagt u bij aan belangrijke aankopen, restauraties of andere investeringen waarvoor het museumbudget niet toereikend is. Vanzelfsprekend worden onze vrienden warm onthaald. Als donateur geniet u diverse voordelen.

Stichting Vrienden van het Museum Veere

Voelt u zich verbonden met het Museum Veere en zijn collecties? Bent u benieuwd naar de activiteiten die het Museum organiseert? Draagt u het Museum Veere een warm hart toe? Word dan nu Vriend van het Museum Veere.

De Stichting ‘Vrienden van het Museum Veere’ steunt het museum ieder jaar met een donatie. Deze donatie vormt een veelbetekenende bijdrage aan de jaarlijkse begroting van Museum Veere en garandeert mede het behoud en kwaliteit van het museum.

Word ook vriend

Onze vrienden nemen bij ons een bijzondere plaats in en wij weten dat u in uw netwerk ambassadeur van ons museum bent. Daarom bieden wij u de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het museum
  • Uitnodigingen voor openingen en speciale activiteiten
  • Exclusieve Vriendenontvangsten

Uw steun is belangrijk want mede dankzij u is het Museum Veere in staat extra activiteiten te organiseren, bijzondere aankopen te doen of waardevolle objecten te laten restaureren.

Vriendschap naar keuze

U kunt de stichting op verschillende manieren steunen:
– Vriend voor € 20,-
– Vriend met partner/introducé voor € 30,-
– Beste vriend met partner/introducé voor ten minste € 50,-

  • Uw donatie is telkens per jaar tot wederopzegging
  • Tussentijds opzeggen en de Vriendschap beëindigen is mogelijk zonder extra kosten
  • U kunt de Stichting Vrienden van het Museum Veere machtigen uw vriendenbijdrage jaarlijks af te schrijven van uw rekeningnummer. Dit bespaart geld, wat weer ten goede komt aan het Museum Veere.

Stuur een bericht naar vrienden@schotsehuizen.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en geef aan welke vriendschap u met Museum Veere wilt aangaan.

Het secretariaatsadres is:
Stichting Vrienden van het Museum Veere
Oude Bosweg 2
4351 NC VEERE

Stichting Vrienden van het Museum Veere is ANBI-genoteerd.

Bijdrage

Al vele Vrienden hebben hun jaarlijkse bijdrage voldaan. Mocht u de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt hebben dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen op NL08 RABO 0335 0809 79 . U kunt kiezen uit een  Vriendenpas 20, 30 of 50 euro.

Na overmaking van uw bijdrage ontvangt u onze Vriendenpas, waarmee u toegang heeft tot de vriendenavond en het hele jaar gratis het museum Veere kunt bezoeken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting vergadert met regelmaat met het museumbestuur over het huidige en toekomstige beleid. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende onbezoldigde bestuursleden:

• J. Louwerse, voorzitter
• L. Kamphuis, penningmeester
• J.A. van Renterghem – Wassens, secretaris
• M.A.W. Hamer – Augustinus, lid

Het beleidsplan en activiteitenoverzicht kunt u hier lezen.