Welkom - Welcome - Wilkommen

Om door een Ringetje te halen

Museum Veere opent 9 juni de nieuwe tentoonstelling ‘Om door een Ringetje te halen’ over de Ringrijsport op Walcheren en Beveland. In de tentoonstelling wordt een unieke selectie van bruiklenen uit privé collecties en musea getoond.

Ringrijden hoort bij Zeeland. Het is ons immaterieel erfgoed. De sport stamt mogelijk al uit de Middeleeuwen. Door de eeuwen heen heeft het Ringrijden zich ontwikkeld van folklore en traditie tot een topsport en één van de weinige sporten waarbij mannen en vrouwen, jongens en meisjes gelijkelijk deelnemen. Daarmee is het Ringrijden dan misschien levend erfgoed maar haar tijd ook ver vooruit!

‘Om door een Ringetje te halen’ is een samenwerking tussen Museum Veere, de Zeeuwse Ringrijders Vereniging, ringrijlegende Wim Maljers en de Stichting Het Walchers Costuum; verschillende objecten uit museale en persoonlijke collecties worden voor dit bijzondere project eenmalig uitgeleend.

De tentoonstelling brengt bruiklenen uit heel Zeeland en daarbuiten, uit privécollecties en musea, samen. Daaronder ook topstukken als de Koninklijke bekers van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana en de bijzondere Frank-beker. De bezoeker krijgt de unieke kans een groot aantal objecten van de Ringrijsport te zien die zelden samen zijn getoond.

Een gevarieerd programma

Tot 5 november zullen van tijd tot tijd aanvullende collecties worden getoond, waaronder een heuse sjees. Gedurende de zomermaanden en rond de Open Monumentendag  zullen diverse activiteiten worden georganiseerd zoals ringlopen voor kinderen en paardenvlechten. Meer informatie vindt u op de website.

Om door een Ringetje te halen is te zien in de Schotse Huizen van 9 juni  t/m 31 januari 2024.