Welkom - Welcome - Wilkommen

Cor Zuiddam nieuw voorzitter Stichting Delta Cultureel

20150519_160410[2]Drs. Cor Zuiddam is de nieuwe voorzitter van Stichting Delta Cultureel. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer van Museum Veere. Als bestuursvoorzitter geeft de heer Zuiddam leiding aan de realisering van de nieuwe strategische koers, waarmee Museum Veere zich ontwikkelt tot zelfstandig cultureel ondernemer. Dit is nodig omdat het museum vanaf 2016 zonder structurele subsidie moet voortbestaan. Daarnaast zet de heer Zuiddam zich, samen met de overige bestuursleden en de interim manager, in voor een brede verankering van de activiteiten van het museum binnen het totale culturele aanbod in de provincie Zeeland en het stadje Veere in het bijzonder. Zijn jarenlange bestuurlijke ervaring en zijn brede netwerk komen daarbij bijzonder van pas.

Veelzijdige achtergrond
Na zijn studie bedrijfseconomie en –psychologie heeft de heer Zuiddam diverse functies bekleed in het bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs. Gedurende twaalf jaar was hij algemeen directeur van Delta College Zeeland. Op bestuurlijk niveau was hij betrokken bij diverse organisaties, waaronder de Provinciale VVV Zeeland, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Educatief Toerisme Zeeland en Jazz by the Sea. Acht jaar lang was hij voorzitter van de Federatie Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere. Ook het vrijwilligerswerk is hem niet vreemd: als zodanig was hij betrokken bij het Zeeuws Orkest, Vriendendienst Thuiszorg Walcheren en Tafeltje Dekje. Zijn brede ervaring past bij de ambitie van Stichting Delta Cultureel om van Museum Veere een bloeiende organisatie te maken, die een inspirerende ontmoetingsplek biedt aan bezoekers en inwoners van Veere, maar ook aan (vrijwillige) medewerkers.

Voorzittersoverdracht
De heer Zuiddam volgt ing. Harry Buiter op, die gedurende zes jaar lid was van het bestuur van Stichting Delta Cultureel, eerst als vice-voorzitter en sinds 2012 als voorzitter. Bestuur en medewerkers zijn de heer Buiter zeer erkentelijk voor de buitengewone inzet waarmee hij leiding heeft gegeven aan de totstandkoming van de nieuwe koers voor Museum Veere. De heer Buiter blijft vooralsnog betrokken bij Museum Veere, o.a. als mede-organisator van de zogenaamde Alma avonden.