Welkom - Welcome - Wilkommen

Blog 10 – Bloemstillevens in Veere

Bloemstillevens in Veere: Een ode aan de schoonheid en vergankelijkheid van bloemen en tuinen

De stad Veere kent prachtige tuinen. Tussen 9 en 11 juni wordt een aantal van deze tuinen weer opgesteld voor publiek door de Stichting Open Tuinen. De Veerse tuinen zijn voor verschillende kunstenaars door de jaren heen een inspiratiebron geweest. In Museum Veere wordt tijdens het Open Tuinen weekeind een kleine tentoonstelling gehouden die zich richt op een aantal bloemstillevens, die afgelopen jaar zijn geschonken door de Vrienden van Museum Veere. Het gaat om werk van Claire Bonebakker, Maurice en Sarika Góth, W.F.A.I. Vaarzon Morel, Alfons van Dijck en Dick Koets. Waarom zijn bloemstillevens nog steeds relevant zijn voor toeristen, kunstgenieters en tuinliefhebbers?

Bloemstillevens werden al in de Oudheid geschilderd, maar pas in de 17e eeuw kwam dit genre tot volle wasdom. Vooral in Nederland konden schilders hun hart ophalen met het vastleggen van de rijkdom aan bloemen die hier groeiden. Het was een tijd waarin de handel floreerde en er steeds meer exotische plantensoorten werden geïmporteerd.

In Nederland werd het genre verder ontwikkeld in de 19e eeuw, de tijd van realisme en naturalisme, een periode waarin kunstenaars meer aandacht kregen voor de schoonheid van alledaagse objecten en het vastleggen van details. Bloemstillevens pasten perfect binnen deze stroming, omdat ze niet alleen een ode waren aan de schoonheid van bloemen, maar ook aan de vergankelijkheid van het leven zelf.

De schilders die in Veere worden tentoongesteld, hebben allemaal hun eigen visie op het genre. Wat deze kunstenaars gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal proberen om iets essentieels over bloemen vast te leggen: hun geur, textuur, kleur of vorm. Tegelijkertijd gaat het om iets groters dan dat: bloemstillevens zijn altijd een reflectie op ons eigen leven en onze sterfelijkheid.

Dit maakt bloemstillevens relevant voor hedendaagse beschouwers van kunst. In een tijd waarin we worden overspoeld met digitale beelden en snelle veranderingen, is er behoefte aan kunst die ons herinnert aan wat werkelijk belangrijk is in het leven: schoonheid, vergankelijkheid en het belang van aandacht hebben voor het hier en nu.

Voor bezoekers van de stad en tuinliefhebbers is deze tentoonstelling een aanrader. Het is een mooie manier om de schoonheid van de Veerse tuinen op een andere manier te ervaren. Door naar bloemstillevens te kijken, ontstaat er meer inzicht in wat er allemaal schuilgaat achter al die kleuren en vormen die we dagelijks om ons heen zien. Bovendien is het gewoon leuk om te zien hoe verschillende kunstenaars hun eigen draai geven aan dit genre.

Bezoek niet alleen de tien stadstuinen, maar ook de Elfde Tuin in museum Veere. En wie weet doe je er nog inspiratie op voor je eigen tuin of interieur!