Welkom - Welcome - Wilkommen

29.09 – Handwerkcafé

Dinsdag 29 september is er weer een handwerkcafé van Museum Veere in de Schotse Huizen.

Het handwerkcafé is van 13.30 tot 15.30 uur. Meestal is iedereen bezig met zijn eigen ding, patchwork, breien, borduren, etc. en gaat het vooral om de gezelligheid van het samen zijn, het delen van een passie en elkaar inspireren. Naar behoefte kunnen er in de toekomst ook workshops worden georganiseerd. Thee en koffie staan klaar! Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de RIVM-maatregelen