Welkom - Welcome - Wilkommen

Vacature Voorzitter

Bestuurslid Voorzitter

Museum Veere wordt bestuurd door de Stichting Delta Cultureel. Het stichtingsbestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. In deze functie geeft u leiding aan bestuursvergaderingen en invulling van beleid en treedt u op als gastheer/-vrouw bij openingen van exposities en diverse evenementen. Daarnaast zet u zich in voor algemene fondsenwerving en representatie museum en bent u eindverantwoordelijk voor het beheer van de museale panden.

Museum Veere heeft twee locaties: het Stadhuis aan de Markt en de Schotse Huizen aan de Kaai. Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal thema’s: het verhaal van Alma Oakes, de grondlegster van het museum, de 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, het Schotse handelsverleden van Veere en de band met het huis van Oranje Nassau.

Dit vragen we van u:

  • Geeft leiding aan bestuursvergaderingen
  • Treedt op als gastheer bij evenementen, openingen van exposities en overige activiteiten
  • Is eindverantwoordelijk voor het beheer van de museale panden
  • Is eindverantwoordelijk voor personeelsbeleid, bewaakt arbeidsvoorwaarden personeel

Benoeming is voor een periode van minimaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Henk Meijer, secretaris: secretaris@deltacultureel.nl.

U kunt uw sollicitatie sturen naar:
Stichting Delta Cultureel
t.a.v. de heer H. Meijer, secretaris
Kaai 25-27
4351 AA Veere
secretaris@deltacultureel.nl