Welkom - Welcome - Wilkommen

vacature secretaris

KOM JE ONS BESTUUR VERSTERKEN?

Secretaris gezocht

Museum Veere heeft twee locaties: het Stadhuis aan de Markt en de Schotse Huizen aan de Kaai. Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal thema’s: het verhaal van Alma Oakes, de grondlegster van het museum, de 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, het Schotse handelsverleden van Veere en de band met het huis van Oranje Nassau.

Museum Veere wordt bestuurd door de Stichting Delta Cultureel. Het stichtingsbestuur is op zoek naar een secretaris. Sinds 2016 werkt het museum als zelfstandige culturele onderneming. Voor onze activiteiten zijn wij mede afhankelijk van bijdragen uit de verschillende culturele fondsen en subsidiepotten.

De secretaris

  • Is verantwoordelijk voor algemene secretariaatstaken, waaronder samenstelling agenda bestuursvergaderingen, inkomende en uitgaande correspondentie, archivering. Notuleren van de bestuursvergaderingen kan door een medewerker van het museum worden gedaan.
  • Bewaakt totstandkoming en eindredactie strategisch beleidsplan, activiteitenplan en jaarverslag
  • Coördineert museumregistratie (zelfanalyses en herijking)
  • Verzorgt up to date gegevensverstrekking aan externe relaties (o.a. KvK, gemeente Veere, ANBI)
  • Is centraal aanspreekpunt voor bestuur inzake maken van afspraken / deelname aan overlegorganen

Gewenste eigenschappen kandidaat

Affiniteit met Museum Veere, accuraat, bestuurlijke ervaring bij voorkeur als secretaris

Werkdagen en -tijden

Benoeming is voor een periode van minimaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd.
Meer informatie of reageren: Leny Poppe-de Looff via museum@museumveere.nl