Welkom - Welcome - Wilkommen

Smaak van de kust

Museum Veere is zeer verheugd dat het samen met de stichting Smaek van Zeêland een aantal smaakateliers over de smaak van de kust uit het verleden en in het heden kan organiseren de komende twee jaar. Provincie Zeeland heeft ruim 25.000 euro beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Het spreekt vanzelf dat we hier blij mee zijn. Museum Veere heeft geen exploitatiesubsidie en is afhankelijk van dit soort mogelijkheden. Binnenkort zullen we het eerste atelier aankondigen.