Welkom - Welcome - Wilkommen

Donaties

Museum Veere werkt aan een nieuw zelfstandig exploitatieconcept. Dit gaat uit van een combinatie van een culturele en commerciële functie. Hiervoor zoekt het museum nieuwe partners.

Door de eeuwen heen zijn De Schotse Huizen een ontmoetingsplek geweest voor diverse doeleinden. Ten tijde van de Schots-Veerse handelsbetrekkingen huisde hier de ‘lord conservator’, die de stapelcontracten voor wol regelde. Het rechterpand werd in 1896 gekocht door de Engelse kunstverzamelaar Albert Ochs. Samen met zijn dochter Alma bood hij lokale kunstenaars een podium voor exposities. Alma schonk het pand in 1949 aan de Staat, onder voorwaarde dat het, samen met het naastgelegen pand dat al rijksbezit was, een museum zou worden. Dat gebeurde en ter nagedachtenis aan haar is een speciale kamer ingericht met onderdelen uit haar servies- en meubelcollectie. 

HeaderSinds 1975 is Stichting Delta Cultureel beheerder van de Schotse Huizen en sinds maart 2015 ook van het Stadhuis. Mede dankzij de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers weet het museum zijn functie als culturele ontmoetingsplek ook in deze tijd te behouden. Zowel de huidige Veerse kunstenaars als ‘de oude meesters’ tonen met regelmaat hun werk.
De Schotse Huizen en het Stadhuis vormen een onlosmakelijk onderdeel van het monumentale erfgoed van Veere.

 

Met het oog op stopzetting van subsidie, zoekt het museum nieuwe middelen en partners om hun historische plek binnen dit pittoreske stadje te behouden. Wilt u daar een bijdrage aan leveren of hierover met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op via secretaris@deltacultureel.nl.

Een donatie aan het museum kunt u ook verwezenlijken via de Stichting Vrienden van het Museum Veere. 

Museum Veere heeft de ANBI-status. Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Onze ANBI-gegevens treft u op de pagina Stichting Delta Cultureel.

Donaties

We zijn altijd blij met schenkingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van ons museum, via secretaris@deltacultureel.nl. Indien mogelijk graag een foto meesturen.