Welkom - Welcome - Wilkommen

Rederijkers in Veere 2016

logo-rederijkersFeestelijk presentatie over Rederijkers in Veere

Op zaterdag 1 oktober 2016 viert het project Rederijkers in Zeeland, een initiatief van Prof. Van Dixhoorn (UCR) en Prof. Ramakers (RUG), een bijzondere mijlpaal. Dan vindt de feestelijke presentatie plaats van hedendaagse transcripties van de zeven Veerse verzenboeken van Rederijkers: “Duizenden gedichten in honderd jaar; de verzenboeken van de Veerse Kamer van Rhetorica “Missus Scholieren’ (1681-1794)”.

Deze boeken bieden een ongeziene inkijk in het gezelschapsleven van rederijkers in de periode waarin de kamers overal in de Republiek werden afgeschaft. Met vijf korte en tot de verbeelding sprekende lezingen nemen vooraanstaande sprekers u mee in het leven en werk van de Zeeuwse rederijkers. De historische beeldenzaal van Museum Veere vormt de passende entourage van de presentatie.

De toegang is 7,50 euro. Kaarten voor de lezingen (inclusief een bezoek aan het museum) zijn aan de kassa van Museum Veere (Kaai 25-27) verkrijgbaar of te reserveren via museum@museumveere.nl.

Rederijkers
Rederijkers waren vanaf de 15e tot ver in de 18e eeuw overal actief in Zeeland. Het waren gezelschappen van stads- en dorpsbewoners die zich oefenden in de retorica door het schrijven en uitvoeren van gedichten, liederen en toneelstukken. Bovendien werden in de rederijkerskamers tal van onderwerpen besproken. Met het project Rederijkers in Zeeland worden nu de bronnen voor dat rederijkersleven toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en het grote publiek. De Werkgroep Walcheren voltooide als eerste de omzetting van de zeven Veerse verzenboeken van achttiende eeuws in modern schrift. Een werk van jaren en een absolute mijlpaal. De presentatie wordt financieel ondersteund door de Provincie Zeeland en de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Lezingenprogramma Veerse rederijkers
Op zaterdag 1 oktober kunt u kennismaken met het rijke verleden van de Veerse rederijkerskamer. Een boeiend lezingenprogramma neemt u mee naar tijden waarin de uitbater van de Campveerse Toren en de Engelsman Adriaan Anthony Brown zich tot de Veerse rederijkers mochten rekenen.

13.30 – Opening door drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester van Veere
13.45 – De Verzenboeken en het project Rederijkers in Zeeland door prof. dr. A. van Dixhoorn, University College Roosevelt
14.00 – De Verzenboeken in het Gemeentearchief van Veere, door A. van Waarden-Koets, Zeeuws Archief
14.15 – Mattheus Gargon en Laurens Nebbens (1716): Neoplatoonse filosofie op Walcheren? door G. Timmerman, Werkgroep Walcheren
14.30 – Koffiepauze
15.00 – Rederijker Jan Abke, uitbater van de Campveerse Toren (1742) door A.J. Puijpe, Werkgroep Walcheren
15.15 – Rederijker Adriaan Anthony Brown door Emily Hulsmann, University College Roosevelt
15.30 – Slotwoord van Prof. Dr. B.A.M. Ramakers, Rijksuniversiteit Groningen

Achtergrond bij het project
Sinds de overname van het Gemeentearchief van Veere beheert het Zeeuws Archief het archief van de Kamer van Retorica van Veere. Deze unieke collectie bevat statuten en rekeningboeken (van 1590-1793) van de kamer ‘Missus Scholieren’ die in 1530 door een fusie van twee oudere kamers werd gevormd. Het archief bevat ook zeven dikke registers met vragen en antwoorden op rijm die de leden van de kamer over een periode van honderd jaar hebben verzameld en bewaard. Deze collectie bevat honderden gedichten van Veerse mannen van allerlei achtergrond. Met de bijbehorende rekeningboeken biedt dit materiaal een inkijk in het leven van rederijkers in de periode waarin de kamers overal elders in de Republiek werden afgeschaft. Het project Rederijkers in Zeeland wil alle bronnen van rederijkersleven in Zeeland toegankelijk te maken voor onderzoek met behulp van vrijwilligers georganiseerd in regionale Werkgroepen.