Welkom - Welcome - Wilkommen

Rederijkers in Veere 2016

logo-rederijkersOp zaterdag 1 oktober 2016 viert het project Rederijkers in Zeeland, een initiatief van Prof. Van Dixhoorn (UCR) en Prof. Ramakers (RUG), een bijzondere mijlpaal. Dan vindt de feestelijke presentatie plaats van hedendaagse transcripties van de zeven Veerse verzenboeken van Rederijkers: “Duizenden gedichten in honderd jaar; de verzenboeken van de Veerse Kamer van Rhetorica “Missus Scholieren’ (1681-1794)”. Deze boeken bieden een ongeziene inkijk in het gezelschapsleven van rederijkers in de periode waarin de kamers overal in de Republiek werden afgeschaft. Met vijf korte en tot de verbeelding sprekende lezingen nemen vooraanstaande sprekers u mee in het leven en werk van de Zeeuwse rederijkers. De historische beeldenzaal van Museum Veere vormt de passende entourage van de presentatie.

De toegang is 7,50 euro. Kaarten voor de lezingen (inclusief een bezoek aan het museum) zijn aan de kassa van Museum Veere (Kaai 25-27) verkrijgbaar of te reserveren via museum@museumveere.nl.

Programma
13.30 – Opening door drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester van Veere
13.45 – De Verzenboeken en het project Rederijkers in Zeeland door prof. dr. A. van Dixhoorn, University College Roosevelt
14.00 – De Verzenboeken in het Gemeentearchief van Veere, door A. van Waarden-Koets, Zeeuws Archief
14.15 – Mattheus Gargon en Laurens Nebbens (1716): Neoplatoonse filosofie op Walcheren? door G. Timmerman, Werkgroep Walcheren
14.30 – Koffiepauze
15.00 – Rederijker Jan Abke, uitbater van de Campveerse Toren (1742) door A.J. Puijpe, Werkgroep Walcheren
15.15 – Rederijker Adriaan Anthony Brown door Emily Hulsmann, University College Roosevelt
15.30 – Slotwoord van Prof. Dr. B.A.M. Ramakers, Rijksuniversiteit Groningen

Deze bijeenkomst is mogelijk dankzij een bijdrage van provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Lees hier meer over de bijeenkomst.