Welkom - Welcome - Wilkommen

Laatste week Tussen Hoop en Vrees

De tijd is gevlogen, maar nu dan toch echt: de laatste week is ingegaan om de wisseltentoonstelling Tussen Hoop en Vrees: Veere in de Groote Oorlog (1914-1918) te komen bekijken.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en het bombardement van Antwerpen in oktober 1914 vluchtten ongeveer een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland. Ook in Veere en omgeving streken ze neer: Antwerpenaren die hun brandende stad ontvluchtten. Gevluchte Belgische kunstenaars, zoals Walter Vaes die met zijn familie zijn toevlucht zocht bij Albert Ochs, de beminnelijke, schatrijke eigenaar van het Schotse Huis ‘De Struijs’. Vissers uit Heist en omstreken, die een tijdelijk onderdak vonden in de Veerse haven. Gemobiliseerde Nederlandse soldaten die in schuren en achterkamers werden ingekwartierd.

De expositie toont Zeeuws werk van Walter Vaes en andere gevluchte Belgische kunstenaars die in Domburg en Vlissingen verbleven, evenals werk van garnizoenscommandant Johannes ten Klooster. Ook zijn er foto’s te zien uit de oorlogsjaren van Albert Ochs en dochter Alma, die toen het middelpunt vormden van de Veerse kunstenaarsgemeenschap. Daarnaast vertelt de expositie over de invloed die de Eerste Wereldoorlog had op het leven in Veere en omstreken. Het leven ‘tussen hoop en vrees’.

Tot 25 november te bekijken!