Welkom - Welcome - Wilkommen

Tussen Hoop en Vrees: Veere en de Groote Oorlog (1914-1918)

Vanaf 19 mei in Museum Veere

Tentoonstelling Tussen Hoop en Vrees: Veere en de Groote Oorlog (1914-1918)

In Museum Veere is vanaf 19 mei de bijzondere tentoonstelling Tussen Hoop en Vrees: Veere en de Groote Oorlog (1914-1918) te zien. De tentoonstelling laat in de Schotse Huizen en het Stadhuis zien hoe honderd jaar geleden het leven ‘tussen hoop en vrees’ moet zijn geweest in Veere en omstreken.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en het bombardement van Antwerpen in oktober 1914 vluchtten ongeveer een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland. Ook in Veere streken ze neer: Antwerpenaren die hun brandende stad in paniek ontvluchtten. Gevluchte Belgische kunstenaars, zoals Walter Vaes die met zijn familie zijn toevlucht zocht bij Albert Ochs, de beminnelijke, schatrijke eigenaar van het Schotse Huis ‘De Struijs’. Vissers uit Heist en omstreken die een tijdelijk onderdak vonden in de Veerse haven. Gemobiliseerde Nederlandse soldaten die in schuren en achterkamers ingekwartierd werden.

Invloed op Veere

De expositie vertelt over de invloed die de Eerste Wereldoorlog had op het leven in Veere en omstreken aan de hand van foto’s, krantenartikelen en andere archiefstukken. Samensteller Nicolette van Neste weet veel te vertellen over deze periode. Met de medewerking van velen verzamelde ze de bijzondere foto’s, krantenberichten en archiefstukken.

Gevluchte kunstenaars

Ook wordt Zeeuws werk getoond van onder meer Walter Vaes en de andere gevluchte Belgische kunstenaars die in Domburg en Vlissingen verbleven. Afzonderlijk wordt er aandacht besteed aan het werk van garnizoenscommandant Johannes ten Klooster en zijn er foto’s te zien uit de oorlogsjaren van Albert Ochs en zijn dochter Alma, die toen samen het middelpunt vormden van de Veerse kunstenaarsgemeenschap. Dit thema is samengesteld door gastconservator Joost Bakker.

Openingstijden museum

Tot en met 5 november 2018 kunt u de tentoonstelling dagelijks bezoeken van 10:00 tot 17:00 uur. Vanaf 6 november tot en met eind maart is Museum Veere geopend op zaterdag, zondag en in schoolvakanties van 13:00 uur tot 17:00 uur.