Welkom - Welcome - Wilkommen

Zeeschilders Henri en Maurice Seghers

Otterschip zeielned op de ScheldeTot en met zondag 27 september is in de Schotse Huizen van Museum Veere de nieuwe expositie met werk van de Vlaamse zeeschilders Henri en Maurice Seghers te zien: ‘Een lofzang aan de zeilvaart’. De schilderijen, aquarellen en gouaches, die eind 19e en begin 20e eeuw zijn gemaakt, brengen de facetten van het leven langs de oevers van de Schelde en de Zuiderzee prachtig in beeld. De tentoongestelde werken komen uit de collectie van Jules Van Beylen, een goede vriend van Maurice Seghers. Een gedeelte van de collectie is tijdens de expositie te koop.

Van Scheepsbevrachter tot tekenaar
De Antwerpse zeeschilder Henri Seghers jr. (1848-1919) werd geboren in een kunstzinnige familie. Ondanks zijn tekentalent volgde hij een opleiding aan het Koninklijk Atheneum en werkte hij aanvankelijk als scheepsbevrachter in de haven van Antwerpen. Dit belette hem echter niet zich verder als kunstenaar te ontplooien. Hij ontwikkelde zich als autodidact tot een uitstekend romantisch-realistisch kunstschilder met een stevig en helder coloriet. Zijn talloze schetsboeken geven een boeiend beeld van het toenmalige leven op en rond de Antwerpse havens, maar ook in Vlaanderen, Wallonië en talrijke plaatsen in het buitenland. Vanaf 1890 verblijft hij ’s zomers in het toen nog landelijke Knokke en schildert de Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kust.

Langs de Schelde en de Zuiderzee
Zijn zoon Maurice Seghers (1883-1959) werd opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en zou zich net zoals zijn vader ontwikkelen tot een uitstekend zeeschilder. Hij vond zijn onderwerpen vooral langs de Schelde en de Vlaamse kust, maar eveneens langs de voormalige Zuiderzee (IJsselmeer). Hij ontplooide zich tot een impressionistische realist. Behalve als schilder van olieverven en aquarellen was hij werkzaam als documentair tekenaar en etser van de langzaam maar zeker verdwijnende beroepszeilvaart. Daarnaast was hij een minutieus scheepsmodelbouwer.

Jules Van Beylen
Jules Van Beylen (1918-2000) volgde eind jaren dertig een opleiding aan de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hier werd hij opgemerkt door Maurice Seghers, die op zoek was naar enkele leerlingen om zijn expertise als scheepsmodelbouwer door te geven. Maurice en de jonge Jules bleven levenslang bevriend. Van Beylen bracht tijdens zijn leven een belangrijke collectie van het werk van vader en zoon Seghers bijeen. De tentoongestelde werken komen uit zijn collectie.