Welkom - Welcome - Wilkommen

Kunstenaarskolonies onderwerp eerste Alma-avond

joost_bakker

Joost Bakker

Op donderdag 19 januari vindt de eerste Alma-avond van dit jaar plaats. Om 20:00 uur spreekt Joost Bakker in de Beeldenzaal van de Schotse Huizen over kunstenaarskolonies die halverwege de negentiende eeuw op verschillende plaatsen in Europa ontstonden. Voorafgaand aan de lezing wordt een heerlijk menu geserveerd in restaurant Suster Anna.

De Alma-lezing heeft de titel: “Kunstenaarskolonies, opkomst & teloorgang”. Joost Bakker zegt er zelf over: Zo rond 1900 telde Europa ongeveer tachtig kunstenaarskolonies. Wat waren de ideale vestigingsvoorwaarden waaraan zo’n kunstenaarskolonie moest voldoen? Wat is er van overgebleven en wat waren bijvoorbeeld de favoriete schilderplekken van deze kunstenaars? Wat rest er nu nog, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, van al deze eens zo bloeiende kunstenaarsgemeenschappen? Bijvoorbeeld wat is er van Domburg en Veere geworden, wat bleef er van over. Wat herinnert ons er nog aan … ???

Allemaal vragen en antwoorden die u in een presentatie met lichtbeelden van ruim een uur, op een kleurrijke en aangename manier, aan u voorbij ziet trekken.

De avond zal muzikaal worden opgeluisterd door de harpiste Dorine van Dijk. Na afloop is er een drankje en een hapje.

Reserveren
De ‘Alma-avond’ vindt plaats in de Beeldenzaal van Museum Veere (Kaai 25-27) en begint om 20.00 uur. De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 10,00. U kunt zich opgeven bij Harry Buiter, telefoonnummer (0118) 506025 of per e-mail: hbuiter@zeelandnet.nl.

Veers menu in Suster Anna
Voorafgaand aan de lezing wordt weer een Veers menu geserveerd in Suster Anna, Markt 8, schuin tegenover het Stadhuis. Aanvang: 18.00 uur. U kunt zich tot en met zondag 15 januari hiervoor opgeven bij het restaurant, telefoonnummer (0118) 501557 of per e-mail: info@susteranna.nl De kosten voor het Veers’ menu zijn € 20,00.

Volgende Alma-avonden

  • Op 16 februari zal prof. Klaas Smelik, directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum te Middelburg, de lezing over Etty Hillesum, die vorig jaar niet door kon gaan, geven.
  • Op 16 maart spreekt Léon DeWitte, voorzitter van de Stichting Steun Bevrijders 1940-1944/45 over de Slag om de Schelde die ook op Walcheren zijn sporen heeft nagelaten.