Welkom - Welcome - Wilkommen

Alma avond – Willem Vos over Victor de Stuers (1843-1916)

Op donderdagavond 16 februari 2023 is in Museum Veere de tweede inmiddels welbekende Alma avond van 2023. Victor de Stuers staat deze avond centraal. Wie was deze Victor de Stuers? Hij was een van de personen die in de 19e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld in het behoud van monumenten. Zo heeft hij een van de gebouwen van Museum Veere, het Lammetje, gered van de sloop en een belangrijk rol gespeeld bij het behoud van de Grote Kerk.

Binnen twee jaren was De Stuers gepromoveerd naar de functie van referendaris van de wetenschap en kunsten binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbinnen heeft hij als belangrijkste ambtenaar op dit gebied duidelijk zijn stem kunnen laten gelden. Hij speelt een grote rol bij het oprichten van het Nederlandse nationale museum, ook wel bekend als het Rijksmuseum. Hij heeft ook een grote invloed op het begin van de monumentenzorg en het verstrekken van de eerste subsidies voor restauraties vanuit het ministerie. Soms ging het ministerie zelf zo ver dat ze een monument kochten of overnamen om deze te beschermen.

  • Aanvang: 20.00 uur
  • Locatie: De beeldenzaal van de Schotse Huizen, Kaai 25 te Veere
  • Toegangsprijs: € 12,00
  • Opgeven bij Harry Buiter, tel.no. 0118-506025 of per email: hbuiter@zeelandnet.nl