Welkom - Wilkommen - Welcome

vacature penningmeester

KOM JE ONS BESTUUR VERSTERKEN?

Penningmeester gezocht

Museum Veere heeft twee locaties: het Stadhuis aan de Markt en de Schotse Huizen aan de Kaai. Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal thema’s: het verhaal van Alma Oakes, de grondlegster van het museum, de 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, het Schotse handelsverleden van Veere en de band met het huis van Oranje Nassau.

Museum Veere wordt bestuurd door de Stichting Delta Cultureel. Het stichtingsbestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester

  • Is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie
  • Stuurt boekhouder en financieel administratief medewerker aan
  • Stelt (meerjaren)begroting en jaarrekening op
  • Is eindverantwoordelijk voor kassa-aangelegenheden
  • Bewaakt de verzekeringen
  • Onderhoudt contacten met gemeente Veere inzake o.a. subsidie aanvragen en met de belastingdienst

Gewenste eigenschappen kandidaat

Affiniteit met Museum Veere, ervaring met boekhouding, opstellen van begrotingen en jaarrekeningen, sterk financieel inzicht

Werkdagen en -tijden

Benoeming is voor een periode van minimaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd.