Welkom - Wilkommen - Welcome

projectleider wisseltentoonstelling

Vacature projectleider wisseltentoonstelling

Museum Veere zoekt een enthousiaste ‘projectleider wisseltentoonstelling’ voor de expositie die medio mei 2020 te zien is in Museum Veere: Nederlandse Kring van Tekenaars.

Wat doet een projectleider wisseltentoonstelling?

  • samen met de leden van de werkgroep exposities een tentoonstellingsplan opstellen
  • contact hebben met NKT over invullen en inrichting van de wisseltentoonstellingen
  • een opzet maken voor begeleidende teksten bij tentoonstelling en verzorgt de daarbij behorende zaalpapieren i.o.m.
  • communicatiemedewerker
  • bruiklenen en verzekeringen regelen en contacten onderhouden met bruikleengevers

Wie zoeken we?
Een zelfstandig opererende projectleider, een echte kartrekker. Fijn is ervaring met het organiseren van tentoonstellingen (kunst of geschiedenis), bijv. als (ex-)conservator.

Tijdsinvestering? 
De functie neemt ongeveer 4 uur per week in beslag tijdens de voorbereidingsfase en 20 tot 30 uur per week gedurende de laatste 4 weken voor de opening van de tentoonstelling

De functie is onbezoldigd.

Contact
Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met Ria in de Weij : beheerder@museumveere.nl.