Welkom - Wilkommen - Welcome

Frits Lensvelt jr.

Ter ere van de honderdste geboortedag van Frits Lensvelt junior stelde Ard Hesselink het boek Frits Lensvelt jr., erudiet clochard, ascetisch Bourgondiër samen. Op 13 mei werd dit werk gepresenteerd. Museum Veere toont in de Schotse Huizen een selectie werken van de kunstenaar.  De expositie is te zien tot en met juli, het boek is te koop in de museumwinkel en in de webshop. 

Frits Lensvelt jr. (13 mei 1922 – 20 februari 1992) is honderd jaar geleden geboren in het Dijkhuis aan de Polredijk in Veere en groeide op in de overweldigende natuur tussen zee, dijk en de polders van de Oostwatering. 

Fr_Lensvelt_boekcoverLensvelt was graficus en maakte in zijn leven ongeveer vijfhonderd houtsneden en etsen. Heel bekend werd hij niet tijdens zijn leven; aan de rompslomp die vastzat aan de promotie van zichzelf en zijn werk had hij een broertje dood. Hij ging liever op reis, op de fiets door Europa. Als hij geen geld had, werkte hij een tijdje in een fabriek, in de haven of op het land bij een boer. 

Onder mede-grafici was hij zeer wel bekend en geliefd. Zij onderkenden het vakmanschap van de gedreven kunstenaar. Werk van Lensvelt bevindt zich in het Rijksmuseum, het Zeeuws Museum en het Dordts Museum.  

Het boekje bevat naast meer dan zeventig afbeeldingen van zijn werk vooral herinneringen aan Lensvelt van vrienden, collega’s en familieleden. Daarnaast artikelen over zijn plaats binnen de Nederlandse naoorlogse grafiek, over zijn jeugd in Veere en over zijn fotografie, een liefhebberij waarin dezelfde thema’s en fascinaties tot uiting komen als in zijn grafiek.  

Expositie 

De expositie Frits Lensvelt jr., artiste, graveur, ter ere van het boek en natuurlijk de honderdste geboortedag van Frits Lensvelt bestaat uit een kleine selectie van het werk van de kunstenaar en zal te zien zijn in de Almasalon. De expositie is samengesteld uit privécollecties.