Welkom - Welcome - Wilkommen

Schotse Huizen weer open voor het publiek

De Schotse Huizen van Museum Veere zijn na drie maanden hard weken heropend. In de vernieuwde Schotse Huizen staan vier elementen uit de Veerse geschiedenis centraal: de verzamelingen van Alma Oakes, de Veerse Kunstenaarskolonie, de unieke zestiende Zeeuwse stadhuisbeelden en het maritieme handelsverleden.

Alma Oakes neemt u mee
DSC05934Alma Oakes bewoonde De Struys, één van de twee Schotse Huizen. Zij verzamelde onder andere Zeeuwse kostuums, porselein en scheepsmodellen. Ook was ze verbonden met de Veeristen, de kunstenaars die langere tijd in Veere woonden en werkten. In de heringerichte Struys staan haar verzamelingen centraal. In de nieuwe Alma II zaal komen Walcherse kostuums, compleet met accessoires, echt tot hun recht. Stichting Het Walcherse Costuum was nauw bij de inrichting van deze tentoonstelling betrokken en stelde voorwerpen uit haar collectie ter beschikking.

In Het Lammeken, het tweede pand van de Schotse Huizen, komt het verhaal van Veere tot leven. De Beeldenzaal met de unieke zestiende-eeuwse Stadhuisbeelden heeft een strakkere inrichting en wordt gecompleteerd met een maquette van kasteel Sandenburgh dat ooit in Veere stond. IMG_8679De maquette werd met veel geduld en precisie gemaakt door Frank Siegmund uit Etten-Leur. De presentatie van de Schots-Veerse maritieme geschiedenis krijgt op de Schotse zolder een nieuwe invulling. Bezoekers wanen zich hier terug in de tijd toen Schotten in Veere woonden en werkten. Tevens wordt ingegaan op het rijke maritieme verleden van Veere.

James Turing
Op de Schotse zolder ligt ook het originele dagboek van Sir James Henry Turing, zoon van Sir John Turing, de laatste Schotse Lord Conservator in Veere. De Lord Conservator vervulde een centrale rol als vertegenwoordiger van de Schotse handelsgemeenschap in Veere. Hij hield toezicht op goede naleving van de rechten en plichten die waren verbonden aan het stapelcontract (de handel met Schotland).

IMG_0354Sir James Henry Turing werd op 10 december 1791 in Middelburg geboren, vlak voor de capitulatie van Zeeland voor de Franse troepen. Dit was reden voor de familie om het eiland te verlaten. De band met Nederland bleef hij dreef vanaf 1830 in Rotterdam een handelshuis gespecialiseerd in oosterse producten en is in deze stad Brits consul. Hij en zijn vrouw Antoinette Ferrier, ridder van de orde van Hanover, krijgen vijftien kinderen, vooral meisjes. De jongens komen in de handel terecht en bekleden functies op het consulaat. Robert Francis, de oudste zoon volgt zijn vader op als consul bij diens overlijden in 1860.

Dit verslag begint op 2 maart 1810, wanneer hij 18 jaar oud is. Het dagboek is in bruikleen gegeven door één van zijn nazaten, Sir John Dermot Turing. Het wordt vanaf vrijdag 25 maart tentoongesteld op de nieuwe Schotse Zolder samen met de originele Conservator’s badge van zijn vader.

In vier talen door het museum
DSC05909
Met behulp van audiovisuele media nemen we bezoekers mee langs de collectie en vertellen we de verhalen die erachter zitten. De persoon van Alma Oakes, gespeeld door Jacqueline Blom, komt tot leven in twee videopresentaties. In de Beeldenzaal vertellen de zeven stadhuisbeelden, de heren en vrouwen van Veere, hun persoonlijke geschiedenis. Nieuw is de Podcatcher, een klein mobiel apparaatje waarmee bezoekers in elke zaal in vier talen informatie kunnen opvragen over wat er is te zien. Kinderen kunnen met de Podcatcher een speciale rondleiding volgen en een quiz spelen.

Bijzondere vondst
Tijdes de herinrichting stuitte taxateur Henri van Maanen op zeven zeldzame schaaltjes van Weesper porselein. Tijdens de opening werden de schaaltjes aan het publiek gepresenteerd. De PZC en Omroep Zeeland maakten een videoverslag.