Volg je ons al op Facebook?

Vacature Voorzitter

Bestuurslid Fondsenwerving en Communicatie

Museum Veere wordt bestuurd door de Stichting Delta Cultureel. Het stichtingsbestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. In deze functie geeft u leiding aan bestuursvergaderingen en invulling van beleid en treedt u op als gastheer/-vrouw bij openingen van exposities en diverse evenementen. Daarnaast zet u zich in voor algemene fondsenwerving en representatie museum en bent u eindverantwoordelijk voor het beheer van de museale panden.

Museum Veere heeft twee locaties: het Stadhuis aan de Markt en de Schotse Huizen aan de Kaai. Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal thema’s: het verhaal van Alma Oakes, de grondlegster van het museum, de 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, het Schotse handelsverleden van Veere en de band met het huis van Oranje Nassau.

Dit vragen we van u:

  • Geeft leiding aan bestuursvergaderingen en invulling van beleid
  • Onderhoudt, samen met collega bestuurders, externe contacten (met name NMO / SMB, Ministerie VROM, gemeente Veere, Provincie, collega-musea, Comité van Aanbeveling)
  • Zet zich in voor algemene fondsenwerving en representatie museum
  • Treedt op als gastheer/-vrouw bij evenementen, openingen van exposities en overige activiteiten
  • Is eindverantwoordelijk voor het beheer van de museale panden

Benoeming is voor een periode van minimaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Johan van Cranenbrugh, voorzitter: voorzitter@deltacultureel.nl.

U kunt uw sollicitatie sturen naar:
Stichting Delta Cultureelt.a.v. de heer de heer J. van Cranenburgh, voorzitter
Kaai 25-27
4351 AA Veere
voorzitter@deltacultureel.nl