fbpx

Welkom - Wilkommen - Welcome

Vacature Bestuurslid Fondsenwerving en Communicatie

Vacature Bestuurslid Fondsenwerving en Communicatie

Museum Veere wordt bestuurd door de Stichting Delta Cultureel. Het stichtingsbestuur is opzoek naar een bestuurslid fondsenwerving en communicatie. In deze functie bent u verantwoordelijk voor het werven van aanvullende financiering voor het behoud en uitbreiding van onze collectie en voor extra activiteiten. Daarnaast bent u aanspreekpunt voor onze medewerker communicatie.

Museum Veere heeft twee locaties: het Stadhuis aan de Markt en de Schotse Huizen aan de Kaai. Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal thema’s: het verhaal van Alma Oakes, de grondlegster van het museum, de 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, het Schotse handelsverleden van Veere en de band met het huis van Oranje Nassau.

Dit vragen we van u:
Sinds 2016 werkt het museum als zelfstandige culturele onderneming. Voor onze activiteiten zijn wij mede afhankelijk van bijdragen uit de verschillende culturele fondsen en subsidiepotten. Als bestuurslid fondsenwerving heeft u een belangrijke stem bij het vaststellen van het algemeen beleid van het museum, doet voorstellen voor ontwikkelingen die passen bij het museum en die aansluiten bij culturele subsidies, schrijft u teksten over fondsenwerving in beleidsstukken, onderhoudt u contacten met de verschillende fondsen- en subsidieverstrekkers en verzorgt u subsidieaanvragen.

U bent tevens bestuurlijk aanspreekpunt voor de medewerker communicatie. U bepaalt samen het communicatie- en promotiebeleid en neemt zitting in de werkgroep publiciteit.

Benoeming is voor een periode van minimaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Johan van Cranenbrugh, voorzitter: voorzitter@deltacultureel.nl.

U kunt uw sollicitatie sturen naar:
Stichting Delta Cultureelt.a.v. de heer de heer J. van Cranenburgh, voorzitter
Kaai 25-27
4351 AA Veere
voorzitter@deltacultureel.nl